241   0

Polaganje za AM kategoriju cena, procedure i polaganje

Polaganje vozačkog ispita je važan korak za svakog budućeg vozača, bez obzira na kategoriju  u kojoj želi da vozi. U Srbiji se AM kategorija odnosi na mopede i skutere sa motorom čija zapremina ne prelazi 50 cm³ i čija maksimalna brzina ne prelazi 45 km/h. Da bi se dobila vozačka dozvola AM kategorije, kandidati moraju proći kroz proces polaganja vozačkog ispita.

Ovaj proces uključuje teorijski i praktični ispit, kao i proveru tehničke ispravnosti vozila i upravljanje u realnim uslovima saobraćaja, a cena polaganja može da varira u zavisnosti od različitih faktora.


Cena polaganja za AM kategoriju


Kada je u pitanje polaganje za AM kategoriju cena može da varira u zaivsnosti od auto škole u kojoj želite da polažete, ali i od toga da li kandidati sami žele da se pripremaju za ispit ili samo žele da se prijave za polaganje. Cena polaganja za AM kategoriju, koju mnoge auto škole reklamiraju, uključuje teorijski i praktični deo ispita, kao i troškove za upotrebu vozila tokom praktičnog dela polaganja. Ukoliko se samostalno pripremaju, kandidati bi trebalo da računaju na troškove kupovine neophodne literature i raznih materijala za učenje, dok ukoliko se pripremaju u auto školi, ti troškovi su već uračunati u cenu polaganja.


Prvi korak - zahtev za prijavu za polaganje za AM kategoriju


Da bi se kandidati prijavili za polaganje vozačkog ispita AM kategorije u Srbiji, moraju da ispune nekoliko uslova, uključujući minimalnu starosnu granicu od 16 godina i medicinsku potvrdu o sposobnosti za vožnju. Lekarsko uverenje dokazuje da su sposobni za upravljanje motornim vozilima, a izdaje se u medicinskim ustanovama u Srbiji.

Kada budući vozači ispune ove osnovne uslove, mogu se prijaviti za polaganje vozačkog ispita. Prijave za polaganje se podnose u ovlašćenim auto školama. Polaznici moraju popuniti odgovarajući formular za prijavu i platiti taksu za prijavu ispita. Nakon toga se zakazuje polaganje teorijskog i praktičnog dela.


Polaganje teorijskog dela ispita


Prva faza polaganja je teorijski ispit. Kandidati moraju da polože teorijski ispit pre nego što se prijave za praktični deo ispita. Teorijski ispit je koncipiran tako da polaznik odgovara na set pitanja koja se odnose na osnove upravljanja motornim vozilima i poznavanje saobraćajnih propisa. Postoji određeno vreme za koje kandidati treba da odgovore na sva pitanja. Kako bi kandidati položili teorijski deo ispita potrebno je da odgovore tačno na najmanje 90% pitanja.


Polaganje praktičnog dela ispita


Nakon položenog teorijskog ispita, polaznik se prijavljuje za praktični deo. Praktični ispit se sastoji iz tri dela.

Prvi deo je provera bezbednosne opreme i tehničke ispravnosti vozila. Budući vozači moraju pokazati da znaju kako da koriste svu sigurnosnu opremu potrebnu za vožnju mopeda ili skutera. Pored toga, neophodno je da vozilo je tehnički ispravno. Ukoliko dođe do kvara na vozilu, polaznik neće moći da se prijavi za praktični ispit.

Drugi deo praktičnog ispita obuhvata proveru znanja i veština upravljanja motornim vozilom. Kandidati će morati da pokažu da znaju kako da upravljaju vozilom i da koriste sve komande i instrumente. Takođe će morati da pokažu da su u stanju da voze u različitim uslovima, kao što su loše vreme ili gust saobraćaj.

Treći deo praktičnog testa odnosi se na vožnju na otvorenom putu. Vozači će biti testirani na sposobnost vožnje na putu, u realnim uslovima saobraćaja. Vozači će biti ocenjivani na osnovu njihove sposobnosti da se pridržavaju saobraćajnih propisa, da bezbedno voze i da reaguju na promenljive situacije.

Polaganje vozačkog ispita za AM kategoriju u Srbiji odvija se u skladu sa određenim pravilima i propisima. Kandidati moraju da ispune određene uslove i da pripreme odgovarajuću dokumentaciju da bi se prijavili za ispit i položili ga kako bi dobili vozačku dozvolu ovu kategoriju. Vozači takođe moraju biti svesni da će biti procenjeni na osnovu njihove sposobnosti da bezbedno voze u različitim saobraćajnim uslovima. Svakako da cena polaganja za nije  velika i treba je posmatrati kao dugoročnu investiciju u sebe i svoje sposobnosti.

Izvor slike: https://www.pexels.com/photo/scooters-parked-near-flowering-plants-14666627/

KOMENTARI (0)

    Pošaljite komentar