301   1

Šta parking na aerodromu treba da sadrži?


Svaki aerodrom na svetu, od onih najmanjih do najvećih ima svoje parkinge. Najveći razlog za postojanje parkinga na aerodromu je da zadovolji potrebu parkiranja vozila:

  • putunika,
  • personala koji radi na aerodromu, i
  • posetilaca koji iz nekog razloga posećuju aerodrom.


Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla postoji 6 parkinga koja su vlasništvo aerodroma, i još nekoliko privatnih parkinga.  

Parkiranje na aerodromu može da bude:

  • kratkotrajno (nekoliko minuta ili sati),
  • dugotrajno (više dana).


Kratkotrajno, privremeno parkiranje je potrebno da bi se putnici dočekali ili ispratili na let. Vozilo se na njima sadržava nekoliko sati, i posle iskcavanja ili ukrcavanja putnika napušta aerodrom.

Dugotrajno parkiranje se organizuje da bi se omogućilo putnicima da mogu da smeste svoja vozila na sigurnom mestu više dana. Posebno je korisno za velike porodice sa malom decom kada odlaze na odmor ili u posetu rođacima u drugoj državi.

Parkiranje na aerodromu najviše koriste putnici koji do aerodroma dolaze sopstvenim vozilom, zato što ne mogu ili ne žele da koriste javni prevoz ili taksi.

Parking na aerodromu generiše prihode i za sam aerodrom.

Ovaj profit se koristi za finansiranje aerodromske infrastrukture i poboljšanje kvaliteta usluga za putnike.
 

Aerodrom parking


Šta sve treba parking na aerodormu da sadrži?


Da bi mogao da ostvari svoje funkcije, parking na aerodromu mora da ispuni sledeće uslove:


Da poseduje dovoljno mesta za parkiranje


Za parking koji je lociran na aerodromu od velikog je značaja da poseduje optimalnu veličinu i kapacitet. Ukoliko je premali, neće moći da primi dovoljno vozila, posebno leti kada je špic turističke sezone.

Preveliki parking s druge strane, biće nedovoljno iskorišćen i nerantabilan, sa velikim fiksnim troškovima i bez povratnog profita. Koliko će parking prostor biti velik zavisi od veličine aerodroma i broja putnika koji prolazi kroz njega.


Da nudi više opcija parkiranja


Aerodromski parking treba da nudi različite opcije parkiranja, kako kratkoročno (za brzo iskrcavanje i ukrcavanje putnika), tako i dugoročno parkiranje (za duža putovanja).

Parking mora da bude u stanju da primi sve postojeće modele vozila, od malih gradskih automobila, preko SUV-ova, kamioneta, kombi vozila, mini autobusa, do velikih kamiona i autobusa.

Veći i bolje opremljeniji parkinzi, osim otkrivenih, u ponudi imaju i pokrivena parking mesta. Najbolje uslove (ali i najviše cene) imaju garaže, gde su vozila u potpunosti zaštićena od vremenskih uslova.

Aerodormski parkinzi su u obavezi da obezbede pristup osobama s invaliditetom i posebnim potrebama, uključujući posebna parkirna mesta i pristupačne staze.


Bezbednost vozila


Jedan od najvećih zahteva koju parkinzi na aerodromima moraju da obezbede, je sigurnost i bezbednost putnika i njihovih vozila. Niko ne voli da razmišlja o sigurnosti svog vozila dok uživa u letu, tako da će izabrati parking koji deluje najsigurnije. Parking mora da bude ograđen, dobro osvetljen, ima video nadzor i čuvarsku službu koja radi 24/7. Današnja tehnologija omogućava da se vlasnicima vozila u bilo kom trenutku i u realnom vremenu može poslati slika njegovog četvorotočkaša.

Parkling na aerodromu


Lak pristup parkingu


Aerodromski parking treba da bude lako dostupan putnicima, da bude što bliže aerodromskim terminalima, sa dobro obeleženim putanjama i znacima koji vode do njega.

Moraju da rade preko celog dana, svih dana u nedelji, kako bi putnici mogli da dođu u bilo koje doba dana.

Po pravilu ljudi biraju najbliži parking, najposećeniji su oni gde se za nekoliko minuta može peške stići do aerodromske zgrade.

Ukoliko je parking udaljen, mora da ima organizovan i besplatan prevoz putnika. Ovaj prevoz treba da bude brz i nadasve udoban. Putnici (a posebno poslovni ljudi koji putuju u biznis klasi) ne vole da čekaju na parkingu i da se gužvaju u prenatrpanim i starim autobusima ili kombijima.


Cene i plaćanje


Cene parkiranja treba da budu jasno istaknute i pristupačne. Putnicima treba da budu dostupne različite opcije plaćanja, uključujući gotovinu, kartice ili digitalni načini preko aplikacija na pametnim telefonima. Preporučuje se da u sklopu cene bude uključeno i osiguranje vozila.

Cene parkiranja zavise od broja dana koliko vozilo ostaje na parkingu. Što više dana, to je dnevni najam jeftiniji. Stalni i redovni klijenti dobijaju popuste inagrade.  

Veoma je važno da putnici mogu unapred da rezervišu mesto za parkiranje. Rezervacije se obavljaju pomoću popunjenog on-line formulara na sajtu, preko slanja SMS-a, e-majla, poruke na Viber, ili direktno telefonom.

Rezervacija parking mesta treba da je laka, jasna i sigurna. Ne sme da se desi da se na već rezervisano mesto parkira neko drugi. Ako se takva situacija ipak desi, mora da postoji slobodno mesto.


Pravovremeno i tačno informisanje


Klijentima u svako vreme treba da budu dostupne informacije o raspoloživosti slobodnih parking mesta, cenama, načinima plaćanja, rezervacijama i radnim vremenima. Za ovu namenu, kvalitetan, dobro ažuiran i optimizovan web sajt je od veoma velikog značaja. Osim osnovnih informacija, na sajtu treba da budu jasno istaknuti kontakt podaci i mapa sa lokacijom parkinga. Podrazumeva se da postoji i verzija na stranom jeziku.


Dodatne usluge


Za privlačenje klijenata, parking može da ponudi i neke dodatne usluge, kao što su pranje vozila, organizovanje službe za čuvanje prtljaga i vrednih stvari, ili u poslednje vreme veoma traženu uslugu punjenja električnih vozila.


Umesto zaključka


Da bi parking na aerodromu mogao da ostvari svoju namenu, da bude funkcionalan i praktičan, i da može da doprinosi boljem iskustvu putnika, mora da sadrži gore navedene karakteristike i uslove. Kada birate gde će da parkirate svoje vozilo na aerodromu, imajte ovo na umu.

Autor: Nenad Savić
Slike: Pexels.com

 

KOMENTARI (0)

    Pošaljite komentar