730   0

Šta najčešće dovodi do pražnjenja akumulatora?

Osnovna svrha akumulatora je da obezbedi električno napajanje neophodno za pokretanje vozila. Kako bi vaš automobil ispravno radio neophodno je pravilno održavanje i punjenje akumulatora.

Iako se nakon 5 godina upotrebe akumulator smatra starim, pravilnom brigom i održavanjem možete produžiti njegov rok trajanja, a redovnim proveravanjem možete na vreme detektovati neispravnosti i reagovati kako bi se što pre problem rešio.

Pražnjenje akumulatora se dešava iz brojnih razloga, a kada se to dogodi, nećete moći da pokrenete vaš automobil. Kako biste bili bezbrižni i u svakom nepredvidivom trenutku imali rešenje za pokretanje vozila, potrebno je da posedujete pouzdan punjač za akumulator.

U nastavku teksta pročitajte najčešće okolnosti koje dovode do pražnjenja akumulatora, kao i savete kako da ih izbegnete ili ublažite.


#1 Ekstremne temperature - zimski uslovi su najveći neprijatelj akumulatoru


Jedne od najštetnijih stvari po akumulator su ekstremno visoke i ekstremno niske temperature. One dovode do stvaranja kristala olovnog sulfata, zbog kojih je akumulatoru potrebno više vremena kako bi se napunio, a može doći i do kratkog trajanja akumulatora i posledično njegovog kvara.

S obzirom da se akumulator duže puni, prilikom vožnje automobila na kratkim relacijama, u trenutku kada isključite motor, postoji šansa da akumulator neće biti do kraja napunjen.

Po njega su posebno štetne temperature ispod -10 stepeni i iznad 40 stepeni. Ako vozilo duži vremenski period stoji na ovim temperaturama, doći će do nagomilavanja olovnog sulfata, koje može dovesti do trajnih oštećenja akumulatora. Kako bi ovo sprečili savetujemo vam da proverite da li elektrolit u potpunosti pokriva ploče akumulatora, kao i da dolijete destilovanu vodu.


#2 Nepažnja i nemarnost vozača - upaljeni farovi i slučajno ostavljena otvorena vrata automobila


Veoma često zbog nepažnje i nemarnosti vozača dolazi do pražnjenja akumulatora. To se najčešće dešava usled ostavljenih uključenih svetala i greškom nezatvorenih u potpunosti vrata ili gepeka. Takođe, česta pojava je zaboravljanje gašenja svetla u putničkoj kabini.


Akumulator
 

Sve ove stvari koriste energiju iz akumulatora, pa ako je u pitanju duži vremenski period, doći će do njegovog pražnjenja i automobil neće imati dovoljno snage da se pokrene. Dok moderniji automobili imaju sisteme koji upozoravaju vlasnike da je nešto ostalo upaljeno, kod starijih modela ovo nije slučaj.


#3 Korišćenje različitih uređaja dok je automobil isključen - upaljen radio ili grejanje


Korišćenje radija, klime ili grejanja pri davanju kontakta dok je motor ugašen, znatno prazni akumulator. Ukoliko je u pitanju duže korišćenje može doći do potpunog pražnjenja pa akumulator neče moći da startuje motor. Zbog toga budite pažljivi ako ovo radite duži vremenski period, kako biste mogli da upalite svoj automobil.


#4 Vožnja na kratke relacije - nedovoljno vremena za punjenje akumulatora


Kratke vožnje skraćuju životni vek i loše utiču na rad akumulatora. Sa obzirom da se akumulator tokom vožnje puni i potrebno mu je oko 8 sati vožnje kako bi ga alternator u potpunosti napunio, kratke relacije neće omogućiti dovoljno vremena za punjenje.

Ako su relacije prekratke ili se vozilo prečesto zaustavlja, doći će do preranog trošenja akumulatora. To je zbog toga što se svaki put kada startujete motor, akumulator prazni, a ne puni se jer se veoma brzo nakon toga motor isključi. Sve ovo smanjuje životni vek akumulatora.


#5 Star ili slab akumulator - nedovoljan napon


Kada je akumulator star, on ne može da drži napon koji je potreban kako bi električne komponente pravilno funkcionisale. Svaki akumulator ima svoj rok trajanja, a u proseku je to od 3 do 5 godina. Ovaj vremenski period se odnosi na normalne uslove vožnje.

Kao što neispravno održavanje i loše navike u toku vožnje mogu dovesti do kraćeg životnog veka akumulatora, isto tako ga određeni postupci i pravilno održavanje mogu produžiti.


Kako da prepoznate kvar akumulatora?


U zavisnosti od navika i odgovornosti vozača u toku vožnje, životni vek akumulatora se u velikoj meri može skratiti i produžiti. Kvar akumulatora se može prepoznati po određenim znakovima koji ukazuju na potrebu zamene postojećeg akumulatora.

Što su akumulatori stariji, to ćete češće imati problema sa paljenjem automobila, elektronikom u automobilu i oslabljenim farovima. Takođe, kvar možete primetiti usled usporenog paljenja motora, a veoma često na kontrolnoj tabli će znak za oslabljeni akumulator početi da svetli.

Zbog neredovnog održavanja može doći do labavih kablova i korodiniranih kontakata, koji ne dozvoljavaju da se akumulator napuni do punog kapaciteta. Ovo možete proveriti tako što ćete rukom nekoliko puta blago povući kablove da bi videli da li su čvrsto povezani sa elektrodama. Ukoliko primetite koroziju na kontaktima, morate je odmah ukloniti i očistiti.

Iako punjenje akumulatora preko punjača ne zahteva mnogo vremena, prazan akumulator nikome nije zabavan i uglavnom se desi u nepoželjnom i nezgodnom trenutku. Nadamo se da smo vas ovim tekstom podstakli da u budućnosti više brinete o stanju vašeg automobila, produžite životni vek akumulatora i na taj način smanjite sebi troškove.

Slike:
https://pixabay.com/photos/jumper-cables-battery-engine-car-926308/
https://pixabay.com/photos/car-engine-prius-c-motor-vehicle-231213/

KOMENTARI (0)

    Pošaljite komentar